(TVP0166) DT đa dạng số 74 Mễ Trì Hạ
Xem
(TVP0164) Tầng 6 số 142 Trung Kính (đường đôi)
Xem
(TVP0162) Tầng 2 số 21A Nguyễn Khang
Xem
(TVP0161) Tầng 1 và 5 số 11 Nguyễn Ngọc Vũ
Xem
(TVP0145) S=45m2/phòng số 7 ngõ 3 Liễu Giai
Xem
(TVP0089) 15 đến 45 m2 số 141 Hoàng Văn Thái
Xem
(TVP0072) 40m2 tầng 3 số 42A Trần Xuân Soạn
Xem
(TVP0067) 20,25,35,60 m2 số 117 Phố Huế
Xem
(TVP0066) 40m2 tầng 3 số 54 Lê Văn Hưu
Xem
(TVP0045) 35m2 tầng 7 số 50 Tây Sơn
Xem
(TVP0044) 30m2 tầng 7 số 29 Quốc Tử Giám
Xem
(TVP0038) Tầng 2,5 số 14 Nam Đồng
Xem
(TVP0035) 30m2 số 68 ngõ 34 Hoàng Cầu
Xem
(TVP0029) 35,55 m2 số 37A Trần Kim Xuyến
Xem
(TVP0017) 35,45,80 m2 số 118 Nguyễn Khánh Toàn
Xem
(TVP0016) 15,22,32,50,80 m2 số 435 Nguyễn Khang
Xem
(TVP0015) 22,35,55 m2 số 419 Nguyễn Khang
Xem
(TVP0009) Tầng 3&5 số 14A Đặng Thùy Trâm
Xem
(TVP0008) 20,25,30,80,100 m2 số 27 Đặng Thùy Trâm
Xem
(TVP0007) Tầng 2 số A25/113 Nghĩa Tân
Xem
(TVP0006) Tầng 3-4 số 130 Quán Thánh
Xem
Hotline 096.667.64.64